Menu strony

Aktualności
kategoriami

Działalność GOPSu

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elekroniczna skrzynka podawcza

Statystyki

Dzisiaj wizyt: 144
Dzisiaj odsłon: 209
Ogółem wizyt: 252 840
Ogółem odsłon: 456 593

Goście: 7Aktywni użytkownicy: 1
Konto użytkownika
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się
Projekt aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

 

 

 

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Celem projektu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością, w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. W projekcie wykorzystywana jest metoda zatrudnienia wspomaganego  polegająca na ścisłej współpracy trenera pracy z osobą z niepełnosprawnością przy określaniu kompetencji zawodowych, zakresu oczekiwanej pracy i poszukiwaniu zatrudnienia, które odpowiada jej kwalifikacjom i możliwościom zdrowotnym. Trener pracy współpracuje również z pracodawcami, gdyż w początkowym okresie zatrudnienia wspiera osobę z niepełnosprawnością na stanowisku pracy.Kto może wziąć udział?

Projekt kierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

 • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny,
 • zamieszkują na terenie jednego z sześciu powiatów województwa dolnośląskiego: miasta Wrocławia, powiatu wrocławskiego, miasta Legnica, powiatu legnickiego, średzkiego oraz lubińskiego,
 • są w wieku aktywności zawodowej (18-64 lata) i nie pracują,
 • nie uczestniczą w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Punkty dodatkowe w rekrutacji otrzymają osoby charakteryzujących się niskim poziomem wykształcenia lub jego brakiem oraz brakiem doświadczenia zawodowego. Projekt kierowany jest w szczególności do osób z: niepełnosprawnością intelektualną; całościowymi zaburzeniami rozwojowymi; długotrwałą, chroniczną niepełnosprawnością o charakterze psychicznym; niepełnosprawnością sprzężoną..

Okres realizacji:

01.04.2019-31.03.2022 r. W okresie 01.04.2019-31.03.2020 r. w projekcie planuje się objęć  aktywizacją zawodową 60 osób z województwa dolnośląskiego.

Obszar realizacji:

 • województwo dolnośląskie (powiaty: miasta Wrocławia, powiatu wrocławskiego, miasta Legnica, powiatu legnickiego, średzkiego oraz lubińskiego)

Możliwe formy wsparcia:

 1. Indywidualna praca z trenerem pracy, również na stanowisku pracy, w początkowym okresie nowej pracy.
 2. Indywidualne oraz grupowe wsparcie psychologiczne, dostosowane do specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnością, obejmujące takie tematy jak: asertywność, komunikacja, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem i konfliktem.
 3. Staże zawodowe, 3 miesięczny okres stażu ma pozwolić na pozyskanie miejsca pracy.
 4. Zwrot kosztów dojazdów na staże oraz stypendia stażowe.
 5. Zatrudnienie oraz monitoring pracy w zakładzie pracy celem utrzymania miejsca pracy.
 6. Możliwość korzystania z asystenta lub tłumacza języka migowego.

Rekrutacja

Pierwszy etap rekrutacji zakończy się 30.06.2019r. O wydłużeniu okresu rekrutacji decyduje Koordynator projektu.

Informacje dodatkowe

Projekt jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. W razie potrzeby pomieszczenia, sprzęt, oprogramowanie i materiały dydaktyczne zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.

Koordynator projektu:

Jagienka Mindur

j.mindur@eudajmonia.pl

600 912 804

 

 

Plakat

Karta Zgłoszeniowa

 

 ewelina, 27-06-2019, odsłon: 64

Szukaj w serwisie 

  

          

 

          www.brpd.gov.pl

 

 

 

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

 

 

Informator

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Facebook

 

Website engine's code is WebMan
Generowanie strony [s]: 0.0512