Od dnia 1 sierpnia 2019r wnioski o świadczenie wychowawcze, rodzinne, "Dobry start" i rodzicielskie oraz o fundusz alimentacyjny przyjmowane będą w niżej wymienionych godzinach:

 

Poniedziałek od 7.30 do 12.00

Wtorek od 7.30 do 12.00

Środa od 12.00 do 17.00

Czwartek od 7.30 do 12.00

Piątek od 7.30 do 12.00

Menu strony

Aktualności
kategoriami

Działalność GOPSu

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elekroniczna skrzynka podawcza

Statystyki

Dzisiaj wizyt: 122
Dzisiaj odsłon: 142
Ogółem wizyt: 231 213
Ogółem odsłon: 417 913

Goście: 7Aktywni użytkownicy: 1
Konto użytkownika
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się
Projekt aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

 

 

 

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Celem projektu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością, w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. W projekcie wykorzystywana jest metoda zatrudnienia wspomaganego  polegająca na ścisłej współpracy trenera pracy z osobą z niepełnosprawnością przy określaniu kompetencji zawodowych, zakresu oczekiwanej pracy i poszukiwaniu zatrudnienia, które odpowiada jej kwalifikacjom i możliwościom zdrowotnym. Trener pracy współpracuje również z pracodawcami, gdyż w początkowym okresie zatrudnienia wspiera osobę z niepełnosprawnością na stanowisku pracy.



Kto może wziąć udział?

Projekt kierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

 • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny,
 • zamieszkują na terenie jednego z sześciu powiatów województwa dolnośląskiego: miasta Wrocławia, powiatu wrocławskiego, miasta Legnica, powiatu legnickiego, średzkiego oraz lubińskiego,
 • są w wieku aktywności zawodowej (18-64 lata) i nie pracują,
 • nie uczestniczą w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Punkty dodatkowe w rekrutacji otrzymają osoby charakteryzujących się niskim poziomem wykształcenia lub jego brakiem oraz brakiem doświadczenia zawodowego. Projekt kierowany jest w szczególności do osób z: niepełnosprawnością intelektualną; całościowymi zaburzeniami rozwojowymi; długotrwałą, chroniczną niepełnosprawnością o charakterze psychicznym; niepełnosprawnością sprzężoną..

Okres realizacji:

01.04.2019-31.03.2022 r. W okresie 01.04.2019-31.03.2020 r. w projekcie planuje się objęć  aktywizacją zawodową 60 osób z województwa dolnośląskiego.

Obszar realizacji:

 • województwo dolnośląskie (powiaty: miasta Wrocławia, powiatu wrocławskiego, miasta Legnica, powiatu legnickiego, średzkiego oraz lubińskiego)

Możliwe formy wsparcia:

 1. Indywidualna praca z trenerem pracy, również na stanowisku pracy, w początkowym okresie nowej pracy.
 2. Indywidualne oraz grupowe wsparcie psychologiczne, dostosowane do specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnością, obejmujące takie tematy jak: asertywność, komunikacja, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem i konfliktem.
 3. Staże zawodowe, 3 miesięczny okres stażu ma pozwolić na pozyskanie miejsca pracy.
 4. Zwrot kosztów dojazdów na staże oraz stypendia stażowe.
 5. Zatrudnienie oraz monitoring pracy w zakładzie pracy celem utrzymania miejsca pracy.
 6. Możliwość korzystania z asystenta lub tłumacza języka migowego.

Rekrutacja

Pierwszy etap rekrutacji zakończy się 30.06.2019r. O wydłużeniu okresu rekrutacji decyduje Koordynator projektu.

Informacje dodatkowe

Projekt jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. W razie potrzeby pomieszczenia, sprzęt, oprogramowanie i materiały dydaktyczne zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.

Koordynator projektu:

Jagienka Mindur

j.mindur@eudajmonia.pl

600 912 804

 

 

Plakat

Karta Zgłoszeniowa

 

 



ewelina, 27-06-2019, odsłon: 28

Szukaj w serwisie



 

  

          

 

          www.brpd.gov.pl

 

 

 

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

 

 

Informator

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Facebook

 

Website engine's code is WebMan
Generowanie strony [s]: 0.0222