Od dnia 1 sierpnia 2019r wnioski o świadczenie wychowawcze, rodzinne, "Dobry start" i rodzicielskie oraz o fundusz alimentacyjny przyjmowane będą w niżej wymienionych godzinach:

 

Poniedziałek od 7.30 do 12.00

Wtorek od 7.30 do 12.00

Środa od 12.00 do 17.00

Czwartek od 7.30 do 12.00

Piątek od 7.30 do 12.00

Menu strony

Aktualności
kategoriami

Działalność GOPSu

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elekroniczna skrzynka podawcza

Statystyki

Dzisiaj wizyt: 63
Dzisiaj odsłon: 80
Ogółem wizyt: 243 404
Ogółem odsłon: 434 343

Goście: 8Aktywni użytkownicy: 1
Konto użytkownika
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się
Projekt socjalny pn. "Używki, im później tym lepiej"
Projekt socjalny pn.

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt pod nazwą „Używki - im później, tym lepiej”

 

Celem projektu jest szerzenie wiedzy na temat szkodliwości sięgania po używki tj. alkohol, narkotyki czy papierosy w młodym wieku. Uświadamianie młodzieży jak destrukcyjny wpływa mają używki na rozwijający się organizm oraz uświadomienie, że uleganie namowom środowiska i spożywanie np. alkoholu „dla towarzystwa” jest oznaką słabości, a nie dorosłości.

 Picie alkoholu przez młodzież to obecnie jeden z poważniejszych problemów, przed którymi stają rządy krajów europejskich, w tym również Polski. Jak oceniają eksperci picie alkoholu jest główną przyczyną zgonów i inwalidztwa osób w wieku 15–21 lat.

 

Skutki spożywania alkoholu przez młodzież

Najpoważniejszym skutkiem nadużywania alkoholu przez młodzież jest fakt, że osoba nieletnia o wiele szybciej uzależnia się od alkoholu niż osoba dorosła. Rodzice niejednokrotnie pozwalają własnym dzieciom próbować trunków przed ukończeniem przez nie 18 roku życia, wierząc, że w ten sposób unikną sytuacji, że młodzież będzie sięgała po alkohol poza domem. Polskie nastolatki stykają się z alkoholem po raz pierwszy najczęściej w przedziale 13-17 lat. Największą popularnością wśród młodzieży cieszy się piwo, potem wódka, a na końcu – wino. Wiele nastolatków uważa, że od piwa nie można się uzależnić. Piwo stało się praktycznie stałym elementem spędzania wolnego czasu przez młodzież – na ogniskach, na imprezach, na dyskotekach. Konsumpcja piwa jest swego rodzaju modą. Mówiąc o skutkach spożycia etanolu przez nastolatki, najczęściej uwypukla się psychologiczne konsekwencje nadużywania alkoholu, wynikające z trującego wpływu substancji psychoaktywnej na ośrodkowy układ nerwowy. Do negatywnych skutków picia alkoholu przez młodzież zalicza się między innymi:

 • brak sprawności intelektualnej,

 • zaburzenia koncentracji uwagi,

 • zaburzenia pamięci,

 • wzmożoną drażliwość,

 • pobudliwość,

 • skłonność do irytacji,

 • agresywność,

 • obniżenie aktywności psychicznej,

 • problemy w nauce,

 • problemy wychowawcze.

Na szybkość powstawania uzależnienia istotny wpływ wywiera stopień dojrzałości organizmu, a w szczególności ośrodkowego układu nerwowego (głównie mózgu). Znaczącą rolę odgrywa tu wiek, w którym rozpoczyna się intensywne picie alkoholu. Pijąc intensywnie przed 20 rokiem życia, można uzależnić się już po kilku miesiącach, pomiędzy 20 a 25 rokiem życia potrzeba na to średnio około 3-4 lata, a po 25 roku życia okres uzależnienia się trwa kilka, a nawet kilkanaście lat.

 

Nadużywanie alkoholu i uzależnienie alkoholowe powodują między innymi następujące skutki społeczne:

 • trudności w zdobyciu umiejętności szkolnych i zawodowych, w podejmowaniu funkcji społecznych, we współpracy i respektowaniu norm współżycia w środowisku rodzinnym oraz sąsiedzkim itd.;

 • kształtowanie się negatywnych postaw społecznych, takich jak cynizm, znieczulica społeczna, nierzetelność, nieodpowiedzialność, wulgaryzacja języka, brutalizacja i prymitywizacja życia, zanik zainteresowań wartościami wyższymi.

 

 

Badania doświadczalne podkreślają znaczenie obecności czynnika picia alkoholu w wielu poważnych i śmiertelnych urazach, w tym w wypadkach samochodowych, wypadkach rowerowych, katastrofach lotniczych, utonięciach, samobójstwach i zabójstwach.

Alkohol, po który sięgają młodzi, niszczy kontakt człowieka z sobą. Wyraża się to przez: żal do siebie, lęk, agresję, oszukiwanie samego siebie, krzywdzenie siebie, bunt aż do stanów samobójczych. Zaburzone zostają więzi z innymi ludźmi, co prowadzi do osamotnienia i izolacji w wieku, w którym jest potrzebna przyjaźń i wsparcie innych. Unika się więzi opartych na prawdzie i miłości, a preferuje więzi oparte na manipulowaniu drugim człowiekiem, na uzależnieniu go od siebie czy na posługiwaniu się nim dla własnych celów. W konsekwencji prowadzi to do wchodzenia w kręgi rówieśnicze o charakterze patologicznym. W takim środowisku są nawiązywane relacje chore i destrukcyjne dla wszystkich.

Przedstawione tu motywy i czynniki warunkujące wczesną inicjację alkoholową oraz jej skutki wśród dzieci i młodzieży, powinny stanowić podstawę do promocji stylu życia bez alkoholu, poprzez oddziaływanie psychoedukacyjne adresowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

Źródło:

http://www.zdrowiewciazy.pl/index.php/uzaleznienia-w-ciazy/uzaleznienie-od-alkoholu/197-psychospoleczne-uwarunkowania-spozywania-alkoholu-przez-mlodziez

https://portal.abczdrowie.pl/alkoholizm-wsrod-mlodziezyewelina, 26-11-2018, odsłon: 78

Szukaj w serwisie 

  

          

 

          www.brpd.gov.pl

 

 

 

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

 

 

Informator

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Facebook

 

Website engine's code is WebMan
Generowanie strony [s]: 0.0270