Menu strony

Aktualności
kategoriami

Działalność GOPSu

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elekroniczna skrzynka podawcza

Statystyki

Dzisiaj wizyt: 6
Dzisiaj odsłon: 64
Ogółem wizyt: 241 525
Ogółem odsłon: 476 290

Goście: 3Aktywni użytkownicy: 1
Konto użytkownika
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się
Asystent rodziny

 

logo GOPS

 

 

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini zatrudnia Asystenta Rodziny 

Asystent rodziny

 

Asystentura rodziny polega na towarzyszeniu rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny, zasobów rodziny pochodzenia i rodziny dalszej, społeczności lokalnej i zasobów instytucjonalnych.

 

Celem pracy asystenta rodzinnego jest:

 • pomoc we wzmacnianiu rodziny i wzbudzenie motywacji członków rodziny do rozwiązywania problemów i realizacji nałożonych celów,
 • pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych i zdrowotnych rodziny,
 • wsparcie w rozwiązywaniu dominujących problemów psychologicznych u członków rodziny,
 • tworzenie warunków do wzrostu umiejętności wychowawczych rodziców i rozwiązanie podstawowych problemów opiekuńczo-wychowawczych,
 • tworzenie warunków do wzrostu umiejętności społecznych i aktywności społecznej rodziny,
 • motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych dorosłych członków rodziny oraz ich aktywności zawodowej

 

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym  w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • prowadzenie poradnictwa, edukacji oraz udzielanie informacji rodzinom na temat różnych form pomocy świadczonych przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe oraz organizacje pozarządowe,
 • motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
 • sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, 
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą , o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną,

 

 

Osoby zainteresowane pomocą/wsparciem  Asystenta Rodziny mogą kontaktować się osobiście z asystentem rodziny w poniedziałki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini, telefonicznie 71 736-08-61 lub mailowo

asystent.rodziny@gops.miekinia.pl

 Malgorzata, 20-05-2015, odsłon: 869

Szukaj w serwisie 

  

          

 

          www.brpd.gov.pl

 

 

 

Obudź czujność
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Facebook

 

Website engine's code is WebMan
Generowanie strony [s]: 0.0569