Menu strony

Aktualności
kategoriami

Działalność GOPSu

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elekroniczna skrzynka podawcza

Statystyki

Dzisiaj wizyt: 80
Dzisiaj odsłon: 87
Ogółem wizyt: 192 169
Ogółem odsłon: 364 393

Goście: 5Aktywni użytkownicy: 1
Konto użytkownika
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się
Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej 2014-2020
Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej 2014-2020

 

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Miękini we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2016, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

Celem tego Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Realizowany jest on we wszystkich krajach Unii Europejskiej i współfinansowany w 85% ze środków UE.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach i udzielana jest w formie paczek żywnościowych.

 

Jak skorzystać ze wsparcia Programu?

 

Osoby, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie mogą uzyskać skierowanie do otrzymmania pomocy żywnościowej w ośrodku pomocy pomocy społecznej właściwym dla ich miejsca zamieszkania

 

 

Czas trwania: sierpień 2016 – czerwiec 2017.

Dostawy z Banku Żywności we Wrocławiu rozpoczęły się od 28.09.2016r.i potrwają do końca kwietnia 2017 (maja 2017 – w przypadku sera).

 

Dystrybucja z magazynu Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Miękini ul. Kościuszki 41 odbywa  się w każdy czwartek od godz. 8.00 do 10.00

 

Osobą odpowiedzialną za dystrybucję żywności w tut. Ośrodku  jest:

p. Izabela Urynowicz- Pracownik socjalny

urzęduje pok. 102

tel. 71/7360862

e-mail: i.urynowicz.gops.miekinia@tlen.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini nie pobiera od odbiorców końcowych jakichkolwiek opłat za wydaną żywność ani nie uzależnia wydania żywności od jakichkolwiek świadczeń na rzecz Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Miękini.

 

 

ZESTAW ŻYWNOŚCI NA OSOBĘ NA CAŁY PODPROGRAM 2016

 • makaron jajeczny – 5 kg,
 • ryż biały – 5 kg,
 • herbatniki – 2 kg,
 • mleko UHT – 9 l,
 • groszek z marchewką – 3,20 kg,
 • fasola biała – 3,20 kg,
 • koncentrat pomidorowy – 1,28 kg,
 • powidła śliwkowe – 1,20 kg,
 • gulasz wieprzowy z warzywami – 4,25 kg,
 • filet z makreli w oleju – 1,36 kg
 • szynka drobiowa – 2,70 kg,
 • cukier biały – 4 kg,
 • olej rzepakowy – 4 l,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający – 2,40 kg,
 • szynka wieprzowa – 0,3 kg
 • pasztet wieprzowy – 0,16 kg

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Miękinibędzie realizował działania towarzyszące takie jak:

 

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnej- zajęcia aktywizujące dla osób długotrwale bezrobotnych zmierzające do wyjścia z ubóstwa.
 • zorganozowanie prac społecznie-użytecznych dla osób bezrobotnych
 • wsparcie rodzin, opiekujacych się osobami niepełnosprawnymi w ramach warsztatów z dogoterapii.
 • wsparcie osób, które nie radzą sobie w sytuacjach kryzysowych w ramach projektu socjalnego „ Gdy życie traci kolor”.
 • szkolenie osób starszych wramach kampanii„Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób starszych”,
 • pomoc materialna w formie zasiłków stałych, okresowych i celowych.
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym- bezpłatne porady i konsultacje ze specjalistami w punckie konsultacyjnym Urzędu Gminy.
 • porady prawne

 

Bank Żywności we Wrocławiu  przy współpracy Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Miekini będzie realizował na rzecz podopiecznych tut. Ośrodka następujące działania:

 

 • warsztaty kulinarne (wspólne przygotowywanie posiłków prostych, pożywnych i zdrowych, z wykorzystaniem żywności z POPŻ oraz produktów sezonowych i lokalnych)
 • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych)
 • warsztaty żywieniowe (zasady zdrowego odżywiania, potrzeby żywieniowe, żywienie w różnych chorobach).

 
ewelina, 23-05-2017, odsłon: 577

Szukaj w serwisie 

  

          

 

          www.brpd.gov.pl

 

 

 

Obudź czujność
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Facebook

 

Website engine's code is WebMan
Generowanie strony [s]: 0.0177