Od dnia 1 sierpnia 2019r wnioski o świadczenie wychowawcze, rodzinne, "Dobry start" i rodzicielskie oraz o fundusz alimentacyjny przyjmowane będą w niżej wymienionych godzinach:

 

Poniedziałek od 7.30 do 12.00

Wtorek od 7.30 do 12.00

Środa od 12.00 do 17.00

Czwartek od 7.30 do 12.00

Piątek od 7.30 do 12.00

Menu strony

Aktualności
kategoriami

Działalność GOPSu

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elekroniczna skrzynka podawcza

Statystyki

Dzisiaj wizyt: 64
Dzisiaj odsłon: 90
Ogółem wizyt: 243 405
Ogółem odsłon: 434 353

Goście: 9Aktywni użytkownicy: 1
Konto użytkownika
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się
Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 

Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

posiłek

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini informuje, że z dniem rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015 podejmuje kontynuację dożywiania dzieci i młodzieży w jednostkach oświatowych. Pomoc realizowana jestw ramach programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 

Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 

Kto może korzystać z pomocy w formie dożywiania;

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie rodzinom zamieszkującym na terenie gminy Miękinia, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego tj. 684 zł.

 

Pomoc w formie posiłku może być przyznana odpłatnie rodzinom, jeżeli ich dochód przekracza kryterium dochodowe pod warunkiem częściowej odpłatności za pomoc w formie posiłku. Warunki odpłatności reguluje Uchwała Nr VIII/78/07 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 marca 2007r.

Zasady udzielania pomocy

Pomoc udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wymagane dokumenty

  1. wniosek strony

  2. zaświadczenia o dochodach netto /dochód brutto po odliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz emerytalne/ wszystkich osób wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

  3. w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego - zaświadczenie z UG o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych .

  4. w przypadku pobierania świadczeń emerytalno-rentowych – decyzję o przyznaniu świadczenia oraz odcinek ZUS o wysokości pobieranego świadczenia,

  5. zaświadczenie z gimnazjum, szkoły zawodowej, średniej lub wyższej o pobieraniu nauki oraz otrzymywanych świadczeniach pieniężnych tj: stypendium oraz wynagrodzenia za praktyczną naukę zawodu.

    Realizacja wniosków

  • Przeprowadzenie przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania.

  • Wydanie decyzji administracyjne w terminie jednego miesiąca od daty złożenia dokumentów.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie wniosków do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini przy ul. Kościuszki 41, telefon nr 71 3178 556.e-mail: gops@gops.miekinia.pl

 

 Malgorzata, 01-09-2014, odsłon: 985

Szukaj w serwisie 

  

          

 

          www.brpd.gov.pl

 

 

 

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

 

 

Informator

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Facebook

 

Website engine's code is WebMan
Generowanie strony [s]: 0.0894