Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini

ul. Kościuszki 18A, 55-330 Miękinia

 

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini.

Celem biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji publicznej. BIP – bo tak w skrócie przyjęło się biuletyn nazywać, to urzędowy publikator informacyjny, składający się z ujednoliconego systemu stron publikowanych w sieci teleinformatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Menu podmiotowe naszej strony obejmuje zagadnienia tematyczne, które w świetle art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej podlegają udostępnieniu. Szczegółowe informacje o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini znajdą Państwo na stronie internetowej

Zgodnie z art. 10 cytowanej ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP jest udostępniona na wniosek zainteresowanego.
Jeśli poszukiwana informacja nie jest opublikowana na naszej stronie BIP, prosimy o przesłanie do nas wniosku jedną z poniżej wybranych możliwości:

 • pocztą elektroniczną na adres: gops@gops.miekinia.pl ,

 • poprzez platformę ePUAP: https://epuap.gov.pl,

 • faks 71 736 08 58

 • listownie na adres: 
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini
  ul. Kościuszki 18A
  55-330 Miękinia.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r. (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Dz. U. z 2017r.  poz. 1824) informujemy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini jest możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego przez osoby doświadczone trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu się. Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r. poz. 426 ze zm.)
Osoby niesłyszące, przy załatwianiu spraw w GOPS w Miękini, mogą skorzystać
z pomocy tłumacza języka migowego.

Co zrobić,aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?
    • Chęć skorzystania ze świadczenia tłumacza języka migowego, należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed terminem zaplanowanej wizyty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Formy kontaktu z urzędem. Jak dokonać zgłoszenia?
    • Wypełnić poniższy formularz i przesłać go mailem na adres: koordynator@gops.miekinia.pl lub faksem na nr: (71) 736 08 58.
    • Zadzwonić - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: (71) 736 08 57.
    • Skorzystać z platformy ePUAP  (link umieszczony powyżej).

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w GOPS Miękinia nie musi być wcześniej uzgadniana.

    Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini informuje, iż z dniem 01.07.2020r. następuje zmiana adresu siedziby tutejszego Ośrodka z dotychczasowego na:

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini
 ul. Kościuszki 18  A
55-330 Miękinia

 Dotychczasowe adresy mailowe Ośrodka, podobnie jak numery telefonów i faxu  nie ulegają zmianie.

Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji na wskazany powyżej adres oraz o zmianę adresu odbiorcy na dokumentach księgowych.

 

Infomacja dla osób niesłyszących: https://www.youtube.com/watch?v=uMi0g1NJUi0&feature=youtu.be

Załączniki:

Formularz język migowy

Utworzono dnia 17.11.2020, 09:53

Informacje

Liczba wyświetleń: 4293
Utworzono dnia: 16.04.2020

Historia publikacji

 • 21.12.2020 13:00, Dominika Dudek
  Edycja strony: Strona główna
 • 20.11.2020 10:21, Dominika Dudek
  Edycja strony: Strona główna
 • 20.11.2020 10:20, Dominika Dudek
  Edycja strony: Strona główna