Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini

DODATEK ELEKTRYCZNY Istotne zmiany dotyczące udokumentowania zużycia w roku 2021

Utworzono dnia 04.01.2023

Zgodnie z art. 62 pkt. 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu ( Dz. U. z 2022 poz. 2687) wprowadzającym zmiany do ustawy dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127 i 2243)

„W przypadku, o którym mowa w art. 30 ust. 2, do wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego dołącza się rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub zaświadczenie wydane przez to przedsiębiorstwo potwierdzające, że zużycie energii elektrycznej domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh”

„Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1a, na wniosek odbiorcy, o którym mowa w art. 27 ust. 1, z którym to przedsiębiorstwo ma zawartą umowę sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt. 1 ustawy – Prawo energetyczne, albo umowę kompleksową, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne, wydaje temu odbiorcy, w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, pisemne zaświadczenie o wolumenie energii elektrycznej zużytej przez tego odbiorcę w 2021 r.”

Z wyżej wskazanych zmian w prawie dotyczącym przyznawania dodatków elektrycznych wprost wynika, iż aby uzyskać dodatek w wysokości 1500, 00 zł wnioskodawca jest zobowiązany do dołączenia do wniosku rozliczenia za rok 2021 lub zaświadczenia wystawionego przez przedsiębiorstwo energetyczne potwierdzające, że zużycie w roku 2021 wyniosło, powyżej 5 MWh.

Ustawodawca nałożył na przedsiębiorstwo energetyczne obowiązek wystawienia zaświadczenia w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku

Tutejszy Ośrodek przy weryfikacji ilości zużycia energii elektrycznej w roku 2021r. nie ma podstaw prawnych i możliwości do wyliczania zużycia na podstawie rozliczeń wystawionych za okres inny jak od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021r.

Przy weryfikacji ilości zużycia w roku 2021 nie mogą być również brane pod uwagę wskazania na rozliczeniach lub fakturach będące odczytem szacowanym

Obowiązek udokumentowania ilości zużycia energii elektrycznej powyżej 5 MWh w roku 2021 jak wynika z druku samego wniosku został nałożony na wnioskodawcę, który wnioskuje o przyznanie dodatku w wysokości 1500, 00zł

 

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Wrzesień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny