Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini

Kampania społeczna pod nazwą "Uzależnienia-pomoc"

Utworzono dnia 14.10.2022
Zgodnie z harmonogramem realizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini kampanii społecznej pod nazwą "Uzależnienia-pomoc" miesiąc październik poświęcony jest na dostarczenie Państwu informacji dotyczących uzależnienia od keków (lekomania).
Lekomanią określa się uzależnienie od leków. Zależność lekowa (lekozależność) jest równie niebezpieczna, co inne uzależnienia od środków wywołujących działania psychoaktywne (alkoholizm, narkomania, uzależnienie od dopalaczy). Substancje zawarte w lekach wchodzą w interakcję z procesami życiowymi przeprowadzanymi przez organizm człowieka.
Uzależnienie od leków może wywoływać określone objawy fizyczne lub psychiczne, wpływać na zmianę zachowania. Brak dostarczenia substancji wywołuje nieprzyjemne doznania do złudzenia przypominające zespół abstynencyjny (m.in. drażliwość, lęki, drżenie mięśni, pocenie, depresję, zaburzenia w funkcjonowaniu układu krążenia oraz układu pokarmowego).
Chory sięga po coraz większe dawki leku, aby uzyskać wcześniejszy efekt. Następuje stopniowe wyniszczenie organizmu, zachwianie równowagi metabolicznej. Osoba uzależniona może przedawkować lek, czego konsekwencją najczęściej jest zatrucie, a w skrajnych przypadkach śmierć.
Lekomania jest trudna do zdiagnozowania. Chorzy często nie przyznają się do uzależnienia (czasami nawet przed samym sobą), a bliscy nie zawsze zwracają uwagę na problem (trudno ocenić, czy ktoś przyjmuje leki z uzasadnionego punktu widzenia, czy powinno to budzić już niepokój).
Zależność lekowa najczęściej wiąże się jednak z widocznymi objawami. Terapeuci wymieniają tutaj między innymi:
• zmiany osobowościowe
• skoncentrowanie na zdobywaniu leku zawierającego substancję uzależniającą
• sięganie po coraz większe dawki leku
• zobojętnienie
• spadek zdolności psychomotorycznych
• objawy zespołu abstynencyjnego po odstawieniu leku (drażliwość, problemy ze snem, drżenie rąk, skurcze mięśni, zawroty głowy, pogorszenie nastroju, płaczliwość)
• sięganie po leki pomimo, że wskazania do ich przyjmowania wygasły
• stosowanie leków mimo wiedzy o ich szkodliwych skutkach ubocznych
Osoba uzależniona sięga po leki codziennie i przedłuża okres ich stosowania (powyżej 4-6 tygodni). Jej organizm przyzwyczaja się do substancji zawartych w farmaceutyku, dlatego dawki przepisane wcześniej przez lekarza lub wskazane w ulotce przestają wywoływać określony skutek. Szybko pojawia się głód leku (tabletki czy krople stają się sposobem na radzenie sobie z problemami, dodają energii, umożliwiają działanie). Pomiędzy kolejnymi dawkami uzależniony odczuwa silną potrzebę sięgnięcia po farmaceutyk, po jego odstawieniu odczuwa panikę i silny lęk.
Jak w każdym uzależnieniu, tak i w lekomani, może pojawić się zespół abstynencyjny. Gwałtowne odstawienie leku dla osoby uzależnionej najczęściej wiąże się z podobnymi skutkami, co odstawienie alkoholu lub narkotyków. Ośrodek nerwowy przystosowuje się do określonej substancji psychoaktywnej, a jej brak wywołuje objawy zespołu abstynencyjnego. Najczęściej pojawiają się one w około 10-48 godzin od momentu odstawienia środka (czas jest uzależniony od rodzaju leku) i mogą być bardzo silne. Dlatego odstawianie leku powinno odbywać się stopniowo.
U osób odstawiających lek może pojawić się:
• lęk, niepokój
• pobudzenie
• zaburzenia snu
• problemy z apetytem
• drgawki
• objawy przypominające grypę
• obniżony nastrój
• objawy psychotyczne (omamy, halucynacje, urojenia)
Uzależnienie najczęściej wywołują leki:
• nasenne
• przeciwbólowe
• dopingujące i euforyzujące
• uspokajające
• hormonalne
Większość chorych nie przyznaje się przed rodziną i znajomymi do uzależniania od leków. Dlatego warto poznać sygnały wskazujące podejrzenie lekomanii:
• regularne przyjmowanie coraz większych dawek określonego leku
• uzależniony sięga po lek nie w celach medycznych, ale by móc normalnie funkcjonować
• po odstawieniu leku pojawiają się objawy zespołu abstynencyjnego przypominające symptomy występujące u alkoholika lub narkomana
• przyjmowanie leków nawet wtedy, gdy objawy choroby, którą miały leczyć ustąpiły (często dotyczy to syropów na kaszel, leków przeciwbólowych)
• częste wizyty w przychodni lekarskiej
• wizyty u wielu różnych lekarzy, aby pozyskać kilka lub kilkanaście recept
• noszenie leków cały czas przy sobie
• panika w przypadku braku zapasu leków
• zażywanie kilka tabletek w jednej dawce lub mieszanie różnych leków o tym samym działaniu (to pozwala spotęgować działania psychofizyczne zawartych w nich substancji)
• pojawienie się stanów lękowych, wahań nastrojów, bezsenności
Osoba uzależniona od leków stara się gromadzić pokaźne zapasy potrzebnego środka, na ich brak reaguje paniką. Dlatego można wyróżnić kilka wzorów zachowań wobec lekarzy, które mogą świadczyć o lekomanii:
• manipulacja lekarzem – pacjent może informować, że zgubił receptę, udawać objawy choroby, aby uzyskać potrzebny lek
• twierdzenie, że inne leki są nieskuteczne – pacjent nie chce zgodzić się na przepisanie zamienników, twierdzi, że mają złe opinie, wywołują u niego skutki uboczne
• proszenie o silniejsze dawki leku – pacjent twierdzi, że niewielkie dawki w ogóle mu nie pomagają
• odwiedzanie różnych lekarzy jednocześnie po kolejne recepty
Lekomania to problem nie tylko chorego, ale też i jego bliskich. To właśnie wsparcie rodziny czy przyjaciół jest jednym z ważniejszych elementów terapii. Osoba chora, świadoma swojego problemu, powinna pod nadzorem lekarza stopniowo zmniejszać dawkę uzależniającego preparatu. Najlepszym rozwiązaniem jest zgłoszenie się na terapię do ośrodka leczenia uzależnienia. Opieka psychiatryczna i psychologiczna (terapia grupowa lub indywidualna) idą w parze z farmakologią. Leczenie jest długie i trudne dla chorego, jednak konieczne.
Informujemy, że w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym, działającym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, można skorzystać ze wsparcia:
- terapeuty do spraw uzależnień w każdy poniedziałek od godziny 13:30 do 17:30
- nieodpłatnej pomocy prawnej w każdy wtorek od godziny 8:00 do 12:00 i środę od 13:00 do 17:00
- psychologa w każdy wtorek od godziny 12:30 do 18:30 i czwartek od godziny 16:30 do 19:30.
Jeżeli są Państwo zainteresowani powyższymi konsultacjami prosimy o kontakt osobisty z pracownikiem socjalnym lub pod numerem 71/7360857 w celu umówienia wizyty.
Leki

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny