Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini

Zadania i cele Zespołu Interdyscyplinarnego

Utworzono dnia 28.04.2020

Zespół Interdyscyplinarny w Miękini realizuje zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miękinia na lata 2010 – 2015.

 

Do działań prowadzonych przez Zespół Interdyscyplinarny w Miękini należą przede wszystkim:

  • Diagnozowanie problemów przemocy w rodzinie
  • Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu zapobieganie zjawisku przemocy w rodzinie
  • Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
  • Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach
  • Rozpowszechnianie informacji o instytucjach oraz możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym
  • Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
  • Monitorowanie sytuacji rodziny, w których istnieje zagrożenie występowania przemocy oraz rodzin, w których dochodzi do przemocy
  • Prowadzenie dokumentacji działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny