Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - składanie wniosku

Utworzono dnia 05.05.2020

Od dnia 1 stycznia 2017 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini rozpoczął realizację zapisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Od tego dnia można składać wnioski o objęcie rodziny koordynacją przez asystenta rodziny.

Kto może złożyć wniosek:

- Kobieta posiadająca dokument potwierdzający ciążę;

- Rodzina kobiety posiadającej dokument potwierdzający ciążę;

- Rodzina dziecka posiadającego zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

 

Rodzina zgodnie z ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oznacza odpowiednio:

- małżonków,

- rodziców dziecka w fazie prenatalnej,

- rodziców dziecka,

- opiekuna faktycznego dziecka, przez którego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie     dziecka, a także pozostające na ich utrzymaniu dzieci.

 

Rodzina jest uprawniona do poradnictwa w zakresie:

- przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;

- wsparcia psychologicznego;

- pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;

- dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Koordynacja udzielana przez asystenta rodziny polega na:

- opracowaniu wspólnie z wnioskodawcą katalogu możliwego do uzyskania wsparcia,

- występowaniu w imieniu osób, którym udzielono poradnictwa do różnych podmiotów.

 

Pliki do pobrania.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 071/ 736 08 50 lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini.

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny