Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini

Usługa tłumacza języka migowego

Utworzono dnia 17.11.2020

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r. (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Dz. U. z 2017r. poz. 1824) informujemy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini jest możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego przez osoby doświadczone trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu się. Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r. poz. 426 ze zm.)
Osoby niesłyszące, przy załatwianiu spraw w GOPS w Miękini, mogą skorzystać
z pomocy tłumacza języka migowego.

Co zrobić,aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?

  • Chęć skorzystania ze świadczenia tłumacza języka migowego, należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed terminem zaplanowanej wizyty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

Formy kontaktu z urzędem. Jak dokonać zgłoszenia?

  • Wypełnić poniższy formularz i przesłać go mailem na adres: koordynator@gops.miekinia.pl lub faksem na nr: (71) 736 08 58.

  • Zadzwonić - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: (71) 736 08 57.

  • Skorzystać z platformy ePUAP (linki umieszczone na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini https://gops.miekinia.pl/bip/ ).


W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w GOPS  Miękinia nie musi być wcześniej uzgadniana.

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny