Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini

ul. Kościuszki 18 A

55-330 Miękinia

tel.  /71/ 317 85 56,  /71/ 736 08 50

fax. /71/ 736 08 58

Adres do e-Doręczeń: AE:PL-14311-76988-VBFEJ-25

Adres skrzynki ePUAP: /GOPSMiekinia/SkrytkaESP

e-mail sekretariat: gops@gops.miekinia.pl

e-mail świadczenia rodzinne: swiadczenia.rodzinne@gops.miekinia.pl

e-mail świadczenia wychowawcze: program500plus@gops.miekinia.pl

e-mail fundusz alimentacyjny: fa@gops.miekinia.pl

e-mail pomoc społeczna: pomost@gops.miekinia.pl

e-mail Zespół Interdyscyplinarny: zespol.interdyscyplinarny@gops.miekinia.pl


Konto: 41 1090 2444 0000 0001 4715 1491

 

GOPS obejmuje swym działaniem teren Gminy Miękinia.
Ośrodek zajmuje się pomocą dla osób w trudnej sytuacji życiowej, przyznawaniem i wypłatą zasiłków z pomocy społecznej, rodzinnych oraz innych świadczeń. Szczegóły dotyczące udzielanej pomocy są zawarte na stronie internetowej GOPS.
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini prowadzi:

  • organizację  spraw dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej,

  •  grupę wsparcia i specjalistyczne poradnictwo,

  • punkt mediacyjny,

  • magazyn odzieżowy,

  • magazyn żywnościowy.

W GOPS w Miękini  dostępny jest koordynator do spraw dostępności. Jest nim Pani Anna Tarnowska  nr tel. 71/7360857. Można nawiązać z nią również kontakt poprzez wiadomość e – mail : koordynator@gops.miekinia.pl lub osobiście w pokoju numer 4 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Infomacja dla osób niesłyszących: https://www.youtube.com/watch?v=uMi0g1NJUi0&feature=youtu.be


Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini informuje iż, w celu ułatwienia kontaktu klientów z pracownikami tutejszego Ośrodka zwiększono ilość  indywidualnych numerów telefonów kontaktowych zgodne z poniższą tabelą:

 

 

Numer wewnętrzny

 

Abonent

 

Numer Miejski

20

Sekretariat

71 7360850

21

Księgowość

71 7360851

22

Fundusz Alimentacyjny

71 7360852

23

Świadczenia Rodzinne

71 7360853

26

Karolina Węgrzyn/ Natalia Maury

71 7360856

25

Dorota Noji

 

71 7360855

27

Anna Tarnowska

71 7360857

28

 Faks

71 7360858

29

Świadczenia Wychowawcze 500+

Korpus Seniora

Miękińska Karta Duzej Rodziny oraz Miękińska Karta Seniora

71 7360859

30

Zespół Interdyscyplinarny

71 7360860

31

Punkt Konsultacyjny

71 7360861

32

Izabela Urynowicz

71 7360862

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny