Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini

31 MAJA Światowy Dzień bez Tytoniu

Utworzono dnia 31.05.2022
31 maja 2022roku mija 35 rocznica obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu. W 1987 r. państwa członkowskie Światowej Organizacji Zdrowia ustanowiły ten dzień, aby zwrócić uwagę świata na epidemię tytoniu oraz powodowane przez nią zgony i choroby. Przewodnie hasło Światowego Dnia Bez Tytoniu w 2022 roku to „Tytoń: Zagrożenie dla naszego środowiska”. Powyższe hasło nawiązuje do kryzysu klimatycznego.
Światowa Organizacja Zdrowia w ramach obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu wskazuje na szkodliwy wpływ przemysłu tytoniowego na środowisko poprzez uprawę, produkcję, dystrybucję, konsumpcję i odpady pokonsumpcyjne. Niestety ten wpływ jest ogromny i nadal rośnie, wywierając niepotrzebną presję na i tak już ograniczone zasoby i delikatne ekosystemy naszej planety.
Ponadto tytoń zabija ponad 8 milionów ludzi każdego roku i szkodzi zdrowiu ludzkiemu.
Tytoń szkodzi środowisku
Uprawa, produkcja i użytkowanie tytoniu zatruwa naszą wodę, glebę, plaże i ulice miast chemikaliami, toksycznymi odpadami, niedopałkami papierosów, w tym mikroplastikami i odpadami z e-papierosów. Nie daj się nabrać na próby przemysłu tytoniowego, które próbują odwrócić uwagę od szkód środowiskowych poprzez „zielenienie” swoich produktów poprzez darowizny na rzecz inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju i raportowanie o „standardach” środowiskowych, które często sami ustalają.
Spraw, aby przemysł tytoniowy posprzątał swój bałagan
Przemysł tytoniowy zarabia na niszczeniu środowiska i musi być pociągnięty do odpowiedzialności za niszczenie środowiska oraz do płacenia za odpady i szkody, w tym do odzyskania kosztów zbierania tych odpadów.
Rzuć tytoń, aby ocalić naszą planetę
Każdy wypalony papieros lub zużyty wyrób tytoniowy marnuje cenne zasoby, od których zależy nasza egzystencja. Rzuć tytoń dla swojego zdrowia i zdrowia naszej planety. Dym tytoniowy przyczynia się do wyższego poziomu zanieczyszczenia powietrza i zawiera trzy rodzaje gazów cieplarnianych.
Pomóż hodowcom tytoniu przejść na zrównoważone uprawy
Rządy i decydenci powinni wspierać hodowców tytoniu w przejściu na alternatywne, bardziej zrównoważone źródła utrzymania w celu zmniejszenia wpływu uprawy, suszenia i produkcji tytoniu na środowisko, przy jednoczesnym dalszym wdrażaniu środków kontroli tytoniu.
W związku z powyższym Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wzywa do działania:
Ogół społeczeństwa
1. Daj użytkownikom tytoniu dodatkowy powód do rzucenia palenia. Rzucenie tytoniu przynosi korzyści Twojemu zdrowiu i środowisku.
2. Wspieraj działania polityczne związane z zakazem stosowania tworzyw sztucznych jednorazowego użytku, w tym niedopałków papierosów, torebek na tytoń bezdymny i odpadów elektronicznych
3. Podnieś świadomość na temat taktyk greenwashingu przemysłu tytoniowego
4. Wspieraj rządy w zakresie dodatkowych opłat/podatków nakładanych na przemysł w celu ochrony środowiska
Młodzież i przyszłe pokolenia
1. Opowiadaj się za szkołami w 100% wolnymi od tytoniu, aby chronić dzieci i młodzież przed narażeniem na bezpośrednie, bierne i trzecie palenie
2. Rozpocznij lub dołącz do ruchu na rzecz ochrony środowiska. Podnosić świadomość na temat wpływu tytoniu na środowisko i uwrażliwiać społeczeństwo, w szczególności młodzież
3. Wspieraj redukcję chemikaliów, w tym śladu węglowego, aby chronić młodsze pokolenie przed szkodliwymi skutkami środowiskowych odpadów tytoniowych
4. Zmniejsz liczbę sklepów detalicznych wyrobów tytoniowych
Ministerstwa i decydentów
1. Nałożyć na przemysł tytoniowy zasadę polityki EPR, aby pociągnąć go do odpowiedzialności za koszty sprzątania TPW
2. Nałożyć podatek środowiskowy na producentów, dystrybutorów i konsumentów tytoniu w całym łańcuchu dostaw za emisje dwutlenku węgla, zanieczyszczenie powietrza i inne koszty środowiskowe.
3. Wdrożenie kontroli tytoniu (środki MPOWER), aby zminimalizować wpływ tytoniu na środowisko
4. Wspieraj hodowców tytoniu w przejściu na alternatywne, zrównoważone źródła utrzymania, zgodnie z art. 17 i 18 FCTC WHO
5. Doradzać rządom, jak wykorzystać COP Międzynarodowego Klimatu w Kairze w listopadzie 2022 r., aby współpracować i rozwijać program kontroli tytoniu zgodnie ze Światowym Dniem Bez Tytoniu
Organizacje pozarządowe i społeczeństwo obywatelskie
1. Podnoszenie świadomości na temat wpływu tytoniu na środowisko w całym cyklu życia, począwszy od uprawy, produkcji, dystrybucji, użytkowania i odpadów
2. Zaprezentuj problem odpadów tytoniowych w miejscach publicznych i społecznościach
3. Podnoszenie świadomości na temat korzyści płynących z przejścia na inne uprawy oraz tego, w jaki sposób jest to powiązane z szerzej powiązaną kontrolą tytoniu
4. Popieraj krajowe zakazy dotyczące tworzyw sztucznych jednorazowego użytku
5. Ujawnianie taktyk przemysłu tytoniowego i wysiłków, aby „odświeżyć” reputację i produkty, reklamując się jako przyjazne dla środowiska
Hodowców tytoniu
1. Przejdź na zrównoważone i przyjazne dla środowiska uprawy zapewniające większy zwrot z inwestycji pod względem zdrowia i bogactwa
Organizacje akademickie i organizacje międzyrządowe, w tym agencje ONZ i banki rozwoju
1. Zbieraj dane na temat zużycia wody, wylesiania, śmiercionośnych i degradujących środowisko chemikaliów w wyrobach tytoniowych oraz szkód środowiskowych tych składników na glebę, wodę pitną, zdrowie ludzi i zwierząt
2. Oszacuj łączny wpływ odpadów wyrobów tytoniowych, a także łączny wpływ na środowisko jednego wyrobu tytoniowego
3. Podnoszenie świadomości na temat projektów w krajach uprawiających tytoń, na przykład w Kenii, gdzie setki rolników z powodzeniem przestawiło się na uprawy alternatywne, a także projekty dotyczące wylesiania i zmiany klimatu w Afryce Wschodniej
4. Podnoszenie świadomości na temat powiązań między wpływem tytoniu na środowisko a skutkami zdrowotnymi, łącząc je z niekorzystnymi skutkami rozwoju
5. Przypomnij zainteresowanym stronom, że przyspieszone wdrożenie Ramowej konwencji WHO o ograniczeniu użycia tytoniu (FCTC) jest celem SDG 3A
Źródło: World No Tobacco Day 2022 (www-who-int.translate.google)

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Sierpień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny