Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini

DODATEK DO OPAŁU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Utworzono dnia 21.09.2022

DODATEK  DO OPAŁU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Wprowadziła ona dodatek dla gospodarstw domowych wykorzystujących jako główne źródło ciepła:

  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, kozę, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnię albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
  2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (dodatek nie przysługuje ogrzewającym gazem ziemnym),
  3. kocioł olejowy.

Wszystkie te źródła ciepła muszą być  zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438 ,1561i 1576). do 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski o dodatek  – podobnie jak w przypadku dodatku węglowego, będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini  ul. Kościuszki 18 a pokój nr 1 w godzinach pracy GOPS lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Wzór wniosku : https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000219401.pdf

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła 

 

https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy

 

Termin na złożenie wniosku upływa z dniem 30 listopada 2022 r.

 

ZAŁĄCZNIKI:

  • Wzór wniosku
    Utworzono dnia 02.11.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny