Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini

Dodatek osłonowy można uzyskać w kwocie podstawowej lub podwyższonej!!!

Utworzono dnia 10.01.2022

Podwyższona kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Dodatek osłonowy o podwyższonej wartości przysługuje wnioskodawcy, który uzyskał już wpis swojego źródła ogrzewania do CEEB. Jeśli źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie uzyskało wpisu do CEEB, wnioskodawca otrzyma podstawową kwotę dodatku osłonowego, pod warunkiem, że spełni obowiązujące kryteria.

Jak uzyskać wpis swojego źródła ogrzewania do CEEB (centralnej ewidencji emisyjności budynków)?

1. Złóż deklaracje w Urzędzie Gminy o sposobie ogrzewania budynku do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Od 1 lipca 2021 r. wszedł obowiązek złożenia deklaracji. Można to zrobić na dwa sposoby: - elektronicznie, przez stronę www.zone.gunb.gov.pl, wykorzystując do tego profil zaufany, edowód albo podpis kwalifikowany.

- w wersji papierowej, składając ją osobiście w Urzędzie Gminy zgodnie z lokalizacją budynku albo wysyłając ją tradycyjną pocztą. Proces składania deklaracji do systemu, to pierwsza e-usługa, która daje możliwość zebrania danych w jednej, centralnej bazie informacji nt. źródeł ciepła i spalania paliw. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw do 1 MW1 .

2.  Jeśli uzyskasz już wpis swojego źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) to złóż wniosek o dodatek osłonowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej-osobiście lub  w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP po zatwierdzeniu ich podpisem kwalifikowanym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 

 

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny