Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini

Jak opiekować się seniorem

Utworzono dnia 14.04.2022

Jak opiekować się seniorem

Starzejemy się! Nie tylko każdy z osobna, ale też jako społeczeństwo. Główny Urząd Statystyczny (GUS) prognozuje, że w 2050 r., osoby w wieku 65 lat i więcej będą stanowić już 33 proc. ogólnej liczby ludności Polski. Wg stanu na dzień 30.06.2021r. w gminie Miękinia na 17188 zameldowanych osób 2480 to osoby w wieku poprodukcyjnych.        Obecnie liczba ta stanowi 14,43% populacji mieszkańców naszej gminy. Liczba osób starszych cały czas wzrasta, a eksperci ostrzegają, że opieka nad osobami starszymi to nie przelewki. Opieka nad osobami starszymi to ciężka praca, obciążająca fizycznie, jak i psychicznie. Często prowadzi u ich opiekunów do wypalenia i depresji. O tym, jak     ogromny jest to wysiłek, najlepiej świadczy fakt, że większość opiekunów, prędzej czy później, doświadcza związanego z tym kryzysu lub wyczerpania. Aby temu zapobiec Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini po raz kolejny zgłosił chęć organizacji z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej bezpłatnego szkolenia dla osób z terenu naszej gminy ,,Jak opiekować się osobą starszą w domu’’- aspekt praktyczny. Szkolenie zaplanowano na drugą połowę września br. Ilość miejsc ograniczona.

Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać u pracownika GOPS pod nr tel. 71/7360856 -Dorota Noji.

Serdecznie Zapraszamy

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Sierpień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny