Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini

Kampania społeczna pn" Nie bądź małpą. Usłysz! Zauważ! Mów!"

Utworzono dnia 28.04.2022
Cykl przemocy – fazy przemocy
 
Cykl przemocy składa się z trzech powtarzających się po sobie faz, które w zależności od rozwijania się przemocy mają różną częstotliwość występowania oraz czas pojawiania się i zakończenia.
• Faza narastania napięcia pojawia się, kiedy w sprawcy narasta złość i agresja. Każdy incydent w otoczeniu sprawcy lub zachowanie ofiary może wówczas wywołać irytację sprawcy lub awanturę. W fazie narastania napięcia ofiara przemocy wie, co za chwilę może nastąpić, wobec czego stara się uspokoić sprawcę oraz opanować sytuację poprzez spełnianie każdej zachcianki sprawcy próbuje poprawić mu humor, a tym samym uniknąć „kary”. Fazie tej z reguły towarzyszy uczucie niepokoju oraz dolegliwości fizyczne tj.: bóle brzucha, ścisk w żołądku i bóle głowy. Nierzadko również ofiara prowokuje sprawcę do przemocy, ponieważ nie jest w stanie znieść napięcia związanego z niepewnością dalszego rozwoju sytuacji.
• Faza gwałtownej przemocy, w zależności od zachowania ofiary następuję szybciej lub później. Dochodzi wówczas do rozładowania napięcia i złości u sprawcy poprzez atak psychiczny i fizyczny. W momencie, kiedy dochodzi po raz pierwszy do ataku ze strony sprawcy, ofiara doznaje szoku, stara się uspokoić sprawcę oraz ochronić siebie. W przypadku, kiedy jest to kolejny akt przemocy ofiary najczęściej już tylko starają się ochronić siebie, stają się bierne.
• Faza tzw. „miodowego miesiąca”, w której zachowanie sprawcy się zmienia. Sprawca przemocy wyładował już swoją złość i zdaje sobie sprawę ze swojego zachowania. Zaczyna wówczas szukać usprawiedliwienia oraz tłumaczeń swojej agresji. Przeżywa poczucie winy i skruchę, ale tylko w celu obrony siebie przed konsekwencjami. Sprawca zaczyna przepraszać i składać obietnice zmiany oraz zachowywać się jak w początkowej fazie związku; jest troskliwy, kochający, obdarowuje prezentami i kwiatami. Ponadto sprawca zachowuje się tak jakby do przemocy z jego strony nie doszło, a w momencie, kiedy ofiara doznaje obrażeń ciała czy zakrwawień troskliwie opatruje rany, jakby nie miał związku z ich wystąpieniem. Ofiara zaczyna wówczas wierzyć, że partner się zmienił i że nie dojdzie po raz kolejny z jego strony do aktów przemocy. Niestety faza „miodowego miesiąca” jest tylko etapem i po krótszym lub dłuższym czasie rozpoczyna się kolejna faza narastania napięcia. Z każdym kolejnym cyklem faza narastania napięcia oraz faza gwałtownej przemocy jest gwałtowniejsza i dłuższa, natomiast okres fazy „miodowego miesiąca” skraca się.
Trzy małpyPlakat przemoc w rodzinie

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Sierpień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny