Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini

Kampania społeczna pod nazwą "Uzależnienia-pomoc"

Utworzono dnia 18.08.2022
Zgodnie z harmonogramem realizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini kampanii społecznej pod nazwą "Uzależnienia-pomoc" w miesiącu sierpniu kampania poświęcona jest uzależnieniu od alkoholu.
 
Alkohol jest jedną z najbardziej popularnych używek o działaniu odurzającym. Towarzyszy człowiekowi od niepamiętnych czasów. Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia jest to - wszelki sposób picia, który wykracza poza miarę tradycyjnego i zwyczajowego spożycia albo poza ramy obyczajowego, przyjętego w całej społeczności, picia towarzyskiego bez względu na czynniki, które do tego prowadzą. Potocznie mówi się, że jest to utrata kontroli nad spożywaniem alkoholu, które może prowadzić do śmierci. Alkoholizm jest również chorobą pierwotną, oznacza to, że jest podłożem powstawania wielu innych chorób somatycznych i psychicznych.
 
Alkohol nie wymaga trawienia – jest bezpośrednio wchłaniany z przewodu pokarmowego do krwi. Stąd szybko dociera do wszystkich narządów. Tuż po spożyciu wywołuje przyjemne odprężenie. Jednak już niewielkie ilości alkoholu wchłonięte przez mózg osłabiają ośrodki, które kontrolują koordynację nerwowo ruchową, uwagę i zdolność oceny sytuacji. Alkohol spożyty w nadmiarze powoduje stan upojenia alkoholowego, którego objawami są: bełkotliwa mowa, podwójne widzenie, zaburzenia równowagi i oszołomienie. Regularne zażywanie alkoholu może przerodzić się w chorobę alkoholową – uzależnienie trudne do opanowania. Poziom alkoholu we krwi określa się w promilach (‰). 1 promil alkoholu we krwi oznacza obecność 100 mg tej substancji w 1 l krwi.
 
Czynniki predysponujące do powstania choroby alkoholowej to między innymi:
1. czynniki genetyczne,
2. wczesna inicjacja alkoholowa,
3. alkoholizm w domu - kiedy jedno lub oboje rodziców nadmiernie spożywało alkohol,
4. strefa geograficzna oraz czynnik religijny,
5. im człowiek jest młodszy tym szybciej rozwija się choroba alkoholowa, rozwój choroby uzależniony jest od wieku.
 
Wyróżnia się następujące fazy uzależnienia od alkoholu:
 
faza wstępna- przed alkoholowa:
1. picie w celu utrzymania równowagi,
2. dochodzi do uzależnienia psychicznego,
3. wzrost tolerancji na alkohol,
4. z reguły nie upija się, ma zachowaną kontrolę nad piciem,
 
faza ostrzegawcza – zwiastunowa:
1. pojawiają się przerwy w życiorysie,
2. wzrost koncentracji na alkoholu,
3. picie alkoholu w samotności,
4. unikanie rozmów na temat picia alkoholu,
5. organizowanie okazji do picia alkoholu,
6. poczucie winy z powodu nadużywania alkoholu,
7. przeżywanie objawów „ciężkiego kaca”,
8. zaburzenia pamięci,
 
faza krytyczna- ostra:
1. objawy głodu alkoholowego
2. utrata kontroli nad ilością spożywanego alkoholu,
3. usprawiedliwianie się,
4. obwinianie otoczenia i reagowanie agresją na zenie,
5. zaniedbywanie rodziny, pracy,
6. gromadzenie alkoholu,
7. stałe uzupełnianie poziomu alkoholu w organizmie,
8. koncentracja życia wokół picia alkoholu,
9. osłabienie popędu seksualnego,
10. zaniedbywanie rodziny,
 
faza przewlekła- chroniczna:
1. okresy wielodniowego picia tzw. „ciągi picia”,
2. brak zasad moralnych,
3. spadek tolerancji na alkohol,
4. obecność wszystkich objawów uzależnienia,
5. napady drgawkowe,
6. psychozy, zaburzenia pamięci,
7. alkoholik spychany jest na margines społeczny.
 
Leczenie alkoholizmu jest procesem długotrwałym i w pełni możliwym do zrealizowania jedynie przy współpracy chorego.
Pierwszą fazę leczenia stanowi detoksykacja, inaczej odtrucie, uwolnienie organizmu od toksyn alkoholowych. Jest to zarazem faza sprawdzająca siłę postanowień trzeźwiejącego alkoholika. Wiele osób już na tym etapie kończy terapię, nie chcąc do niej wracać.
 
Po odtruciu konieczne jest wsparcie psychoterapeuty. Psychoterapia alkoholików spełnia funkcje podtrzymujące i rekonstruujące.
Terapia społeczna jest zasadniczą terapią ułatwiającą „przywrócenie” alkoholika społeczeństwu. Niekiedy chorego poddawanego psychoterapii wspiera się jeszcze dodatkowo lekami ułatwiającymi odrzucenie alkoholu, hamującymi psychiczne lub somatyczne powikłania (benzdwuazepaminy, neuroleptyki).
Informujemy, że w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym, działającym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, można skorzystać ze wsparcia:
- terapeuty do spraw uzależnień w każdy poniedziałek od godziny 13:30 do 17:30
- nieodpłatnej pomocy prawnej w każdy wtorek od godziny 8:00 do 12:00 i środę od 13:00 do 17:00
- psychologa w każdy wtorek od godziny 12:30 do 18:30 i czwartek od godziny 16:30 do 19:30.
 
Jeżeli są Państwo zainteresowani powyższymi konsultacjami prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym pod numerem 71/7360857 w celu umówienia wizyty.
Ponadto informujemy że od miesiąca sierpnia w świetlicach wiejskich będzie można spotkać się z psychologiem.
Szczegółowy wykaz został udostępniony na stronach Urzędu Gminy Miękinia, SOK i GOPS.
 
Plakat - alkoholik

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny