Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini

"Nie bądź małpą!Usłysz! Zauważ! Mów!"

Utworzono dnia 15.04.2022

Przemoc w rodzinie przybiera różne formy.

Przemoc fizyczna wiąże się z naruszeniem nietykalności cielesnej, przy której często dochodzi do uszkodzenia ciała oraz której towarzyszy ból fizyczny. Przemoc fizyczna objawia się przeważnie przez popychanie, uderzanie, duszenie, kopanie, policzkowanie, a jej celem, poprzez zadawanie bólu, jest kontrolowanie i zmiana zachowania drugiej osoby. Przemoc fizyczna może być czynna, czyli wykorzystuje wszelkie formy naruszenia nietykalności cielesnej lub może przyjmować formę bierną, kiedy sprawca zaniedbuje drugą osobę, szczególnie tę od niej zależną, ale również wówczas, kiedy sprawca zamyka ofiarę w odosobnionym pomieszczeniu, głodzi lub pozostawia w zagrażającym życiu lub zdrowiu miejscu. Na przemoc fizyczną również składa się wszelkie rzucanie przedmiotami w drugą osobę lub niszczenie jej rzeczy.

Przemoc psychiczna nazywana również emocjonalną, charakteryzuje się dehumanizacją ofiary poprzez wzbudzenie w niej strachu przed konsekwencjami, jakie niesie za sobą rozgniewanie sprawcy. Dehumanizacja odbywa się poprzez ciągłe groźby, wyzywanie, ograniczanie swobody oraz decyzji i myśli ofiary, krytykowanie uczuć, zachowań oraz poprzez domaganie się posłuszeństwa. Sprawca jest stale kontrolujący, izoluje ofiarę od przyjaciół i rodziny, grozi zabraniem dzieci, a nawet wmawia ofierze choroby psychiczne. Sprawca, który stosuje przemoc psychiczną zakazuje często korzystania z przedmiotów domowych oraz wychodzenia z domu. Sprawca poprzez stosowanie przemocy psychicznej, obniża możliwości psychiczne i intelektualne ofiary do podjęcia sprzeciwu i stawiania oporu.  Przemoc psychiczna towarzyszy pozostałym, wymienionym wyżej formom przemocy i jest trudna do udowodnienia, za to najbardziej niszcząca poczucie wartości i godności ofiary.

Przemoc seksualna rozumiana, jako zmuszanie drugiej osoby do różnego rodzaju zachowań seksualnych, które mają na celu upokorzenie ofiary, demonstrację władzy i siły sprawcy oraz służy zaspokajaniu wyłącznie potrzeb seksualnych sprawcy, są to, np. wymuszanie nieakceptowanych form współżycia bądź praktyk seksualnych, obmacywanie, gwałt, wyśmiewanie wyglądu i ciała, krytykowanie zachowań seksualnych, a także zmuszanie do oglądania pornografii.

Przemoc ekonomiczna dotyczy naruszenia lub niszczenia czyjejś własności. Wiąże się również z pozbawieniem środków finansowych do życia lub niezaspokajanie potrzeb niezbędnych do przeżycia. Za przemoc ekonomiczną uważa się np. niszczenie rzeczy, kradzież, używanie przedmiotów bez pytania i zgody właściciela, zabierania lub wydzielania pieniędzy, przeglądanie dokumentów i korespondencji, sprzedawanie wspólnych rzeczy, a także wszelkie pożyczki „na wspólne konto”. Wymienione zachowania mają na celu zaspokojenie potrzeby władzy i kontroli przez sprawcę oraz uzależnienie ofiary od dochodów sprawcy lub zrzucenie na ofiarę odpowiedzialności za utrzymanie rodziny.

Przemoc gorąca charakteryzuje się nagłym wybuchem złości bądź gniewu, które są tłumione i wynikają z problemów, z którymi sprawca sobie nie poradził, np. problemy finansowe czy w pracy. Sprawca odreagowuje niezałatwione sprawy na członkach rodziny, wpada w furie spowodowaną skumulowaniem się frustracji, złości i stresu.  Sprawcy przemocy gorącej nie kontrolują napadów gniewu, a wręcz przeciwnie potęgują go do póki nie rozładują napięcia.

Przemoc chłodna charakteryzuje się spokojem, pewnym planem i scenariuszem sprawcy, a agresja tłumaczona i usprawiedliwiana jest rygorystycznym stylem wychowania lub też autorytarnego traktowania rodziców. Mimo, iż sprawca charakteryzuje się spokojem, przemoc chłodna wynika również z frustracji i napięcia sprawcy, który w tym przypadku potrafi je kontrolować. Przemoc chłodna używana jest, jako narzędzie do realizacji wyższych celów, np. wychowania, osiągnięć w nauce, itp.

Trzy małpy: głucha, ślepa, niemowa

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Sierpień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny