Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini

Nowi partnerzy w programie "Miękińska Karta Dużej Rodziny" oraz "Miękińska Karta Seniora"

Utworzono dnia 24.07.2023

Miło Nam poinformować, iż kolejni przedsiębiorcy zadeklarowali chęć przystąpienia do programu “Miękińskiej Karty Dużej Rodziny” i “Miękińskiej Karty Seniora”. Dzięki temu już w I kwartale 2024 r. osoby, które będą posiadały “Miękińską Kartę Dużej Rodziny” i/lub “Miękińską Kartę Seniora” będą mogły skorzystać ze zniżek oferowanych przez przedsiębiorców oraz Gminę Miękinia.

 

Do grona zadeklarowanych Partnerów programu dołączyli:

 

1 .Ośrodek ,,Pamięć i Przyszłość’’ (Centrum Historii Zajezdnia)

Działalność ośrodka:

- prowadzenie Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu, w którym znajduję się wystawa stała Wrocław 1945-2016, stanowiąca opowieść o powojennych losach miasta i jego mieszkańców, którzy przybywszy z różnych stron Polski i Kresów od nowa tworzyli społeczną, kulturową i naukową tkankę miasta. Scenograficzna, interaktywna i multimedialna wystawa wzbogacona jest tysiącami zdjęć, materiałami audio-video oraz oryginalnymi i wyjątkowymi eksponatami;

- prowadzenie działalności edukacyjnej;

- inicjowanie i prowadzenie projektów badawczych, edukacyjnych, szkoleniowych, stypendialnych, kulturalnych oraz rozwojowych;

-prowadzenie działalności wydawniczej;

-zbieranie, opracowywanie i prezentowanie przedmiotów, dokumentów, pamiątek oraz świadectw dziedzictwa historycznego, materialnego, duchownego i kulturowego;

-prowadzenie akcji promocyjnych, społecznych i informacyjnych.

ul. Grabiszyńska 184

53-235 Wrocław

https://www.zajezdnia.org/zajezdnia

https://www.facebook.com/centrumhistoriizajezdnia/

 

2. REVITA NORMOBARIA

Revita Gabinet Dietetyki Klinicznej Agnieszka Arendarczyk

Normobaria to komora, w której przebywamy pod ciśnieniem 1,5 atm, oddychamy: tlenem o stężeniu 2 razy większym niż w atmosferze ziemskiej, dwutlenkiem węgla wyższym o 70 razy i wodorem do 30000 razy większym niż w powietrzu atmosferycznym. Takie parametry gazów sprawiają, że komora normobaryczna to silne narzędzie gazoterapii, które okazało się jednym z najsilniejszym stymulantów odzyskiwania zdrowia i odwracania procesów starzenia.

ul. Kwiatowa 39

55-040 Bielany Wrocławskie

https://revitanormobaria.pl/

https://www.facebook.com/revitanormobaria

3. Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini

Prowadzenie wielokierunkowej działalności w dziedzinie rozwoju i upowszechniania regionalnej, narodowej i światowej kultury wśród mieszkańców gminy.

ul. Kościuszki 43, Miękinia

http://kultura.miekinia.pl/

 

4. Stowarzyszenie UKS Gminy Miękinia

UKS ma na celu szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie rozwoju kultury fizycznej wśród wśród najmłodszych mieszkańców Gminy Miękinia.

ul. Kościuszki 43, Miękinia

https://uks.miekinia.pl/

 

5. Przedszkole Publiczne w Pisarzowicach

Placówka publiczna, która prowadzi wychowanie przedszkolne od 3 do 6 lat.

ul. Szkolna 3B, Pisarzowice

https://przedszkolewpisarzowicach.szkolnastrona.pl/

 

6. Żłobek Publiczny w Pisarzowicach

Placówka publiczna, która prowadzi opiekę nad dziećmi do lat 3.

ul. Szkolna 3B, Pisarzowice

https://przedszkolewpisarzowicach.szkolnastrona.pl/

 

7. Zespół szkolno-przedszkolny, Przedszkole w Miękini

Placówka publiczna, która prowadzi wychowanie przedszkolne od 3 do 6 lat.

ul. Szkolna 2, Miękinia

https://www.sp.miekinia.com/index.php?site=oszkolekontakt

 

8. Przedszkole Publiczne w Lutyni

Placówka publiczna, która prowadzi wychowanie przedszkolne od 3 do 6 lat.

ul. Polna 1A, Lutynia

https://www.zsp-lutynia.pl/kontakt-przedszkole

 

9. Żłobek Publiczny w Lutyni

Placówka publiczna, która prowadzi opiekę nad dziećmi do lat 3.

ul. Polna 1A, Lutynia

https://www.zsp-lutynia.pl/zlobek

 

Pozostali zadeklarowani Partnerzy programu na stornie:

 

https://gops.miekinia.pl/miekinska-karta-seniora/n,partnerzy-miekinskiej-karty-seniora

https://gops.miekinia.pl/miekinska-karta-duzej-rodziny/n,partnerzy-miekinskiej-karty-duzej-rodziny

 

Aktualnie trwają intensywne prace nad stworzeniem ,,Miękińskiej Karty Seniora'' oraz ,,Miękińskiej Karty Dużej Rodziny''. Program ma na celu wsparcie i poprawę warunków życia seniorów oraz rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Miękinia. Planowane rozpoczęcie Programu to prawdopodobnie I kwartał 2024 roku.

Osoby, które będą uprawnione do uzyskania Miękińskiej Karty Seniora to osoby, które ukończyły 60 rok życia oraz są zameldowane i faktycznie zamieszkują na terenie gminy Miękinia. Natomiast osoby, które będą uprawnione do uzyskania Miękińskiej Karty Dużej Rodziny to mieszkańcy gminy Miękinia, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek oraz są zameldowane i faktycznie zamieszkują na terenie gminy Miękinia.

Wszystkim Partnerom serdecznie dziękujemy za chęć udziału w gminnym programie życzymy owocnej współpracy i pomyślności w prosperowaniu biznesu. Przedsiębiorców chętnych do przystąpienia do programu, bądź chcących uzyskać na jego temat więcej informacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 71 736 08 59, mailowego czy też osobistego w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini (ul. Kościuszki 18A), pokój nr 1.

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny