Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini

Projekt socjalny pn. "Bezpieczny senior"

Utworzono dnia 24.05.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini informuje, że ramach projektu socjalnego ,,Bezpieczny senior’’ osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym będą rozdawane ,,Pudełka Życia’’. Ww. przedsięwzięcie ma przyczynić się do łatwiejszego dostępu służb medycznych, ratowniczych oraz społecznych do informacji, które będą cenne przy udzielaniu pomocy.

Co powinno znajdować się w pudełku ?
• karta informacyjna, zawierająca najważniejsze dane o osobie tj. informacje o najbliższej rodzinie, o chorobach, alergiach, może być umieszczony również nr telefonu do sołtysa danej miejscowości
• leki przyjmowane na stałe oraz informacja o ich dawkowaniu.
• ważne informacje o osobie posiadającej pudełko

Pudełko ma nie być puste, ma pomóc w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

Gdzie powinno znajdować się pudełko ?
Pudełko należy umieścić w widocznym miejscu, co zdecydowanie ułatwi pracę służb medycznych / ratowniczych.

Osoby chcące wziąć udział w projekcie mogą zgłaszać się osobiście lub telefonicznie 71 / 736 08 57 do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini w godzinach pracy. Koordynatorem projektu jest Pani Anna Tarnowska.

Jednocześnie chcielibyśmy przypomnieć, że pracownicy socjalni tut. Ośrodka od kilku lat przekazują osobom starszym i chorującym ,,Pudełko życia”.

Pudełko życia

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Sierpień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny