Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini

Przypominamy o konieczności złożenia obowiązkowej deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna

Utworzono dnia 08.06.2022

Przypominamy, że do końca czerwca 2022 r. należy złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) w przypadku  budynków w którym źródła ciepła lub spalania paliw zostały uruchomione po raz pierwszy przed dniem 1 lipca 2021 r. W przypadku budynku, w którym źródło ciepła lub spalania paliw zostało uruchomione po dniu 1 lipca 2021 r. - termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni od momentu jego uruchomienia.  Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna.  Celem stworzenia CEEB jest poprawa jakości powietrza a  także likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń, którą jest emisja substancji odpowiadających za smog. CEEB jest również bardzo ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, to także miejsce, gdzie będą dostępne informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.

Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu termomodernizacji remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków do złożenia deklaracji zobowiązani są właściciele nieruchomości oraz zarządcy budynków i lokali.

Deklaracje można składać:
1) w formie elektronicznej, czyli przez Internet wykorzystując do tego aplikację na stronie https://ceeb.gov.pl/ – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób bez konieczności wychodzenia z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.  
2) w formie papierowej - wypełniony dokument należy  wysłać listem za pośrednictwem poczty albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta (zgodnie z lokalizacją budynku zgłaszanego do ewidencji).

Więcej informacji na stronie https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow#a2 

Link do deklaracji :https://bip.miekinia.pl/m,13797,centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.html


Plakat

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny