Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini

Przypominamy! Tylko do 30 kwietnia 2024 r. można składać wnioski o dodatek osłonowy.

Utworzono dnia 26.04.2024

Dodatek osłonowy ma na celu zniwelowanie kosztów energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła w 2024 r. będzie można skorzystać z dodatku osłonowego. Świadczenie będzie przyznawane na pół roku, tj. na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego:

• w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie,

• w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę.

Dodatek będzie przyznawany również w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego. Kwota wypłaty zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia kryterium. Minimalna wysokość świadczenia to 20 zł.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek.

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie:

• gospodarstwo jednoosobowe – 228,80/286 zł*

• gospodarstwo 2-3 osobowe – 343,20/429 zł*

• gospodarstwo 4-5 osobowe – 486,20/607,75 zł*

• gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 657,80/822,25 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek zostanie wypłacony jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski można złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego oraz w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini przy ul. Kościuszki 18A, pokój nr 1.

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny