Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelon Ukrainy.

Utworzono dnia 25.03.2022

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że mogą już Państwo składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini, pok. nr 6, wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

 

Świadczenie pieniężne będzie przysługiwało:

  • jeśli podmiot nieodpłatnie zapewnia uchodźcy z Ukrainy zakwaterowanie w mieszkaniu czy domu, w którym sam przebywa i dodatkowo zapewnia wyżywienie;
  • gdy ktoś nieodpłatnie   udostępnia   niezajmowane   do   tej   pory mieszkanie czy dom wraz z wyżywieniem;
  • jeśli   podmiot   zapewnia   uchodźcy   nocleg   w budynku czy lokalu innym niż mieszkalny i dodaje do tego wyżywienie. Przy czym świadczenie będzie wypłacone tylko wtedy, gdy warunki zakwaterowania nie zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi.

Informujemy również,   że   zgodnie   z   § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia   i  przedłużania  jego  wypłaty,  świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku, o którym   mowa   w art. 13 ust. 1   ustawy,   za   okres    faktycznego   zapewnienia   zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Sierpień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny