Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini

ul. Kościuszki 18A, 55-330 Miękinia

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej


Wstęp deklaracji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://miekinia.naszops.pl/bip/

Dane teleadresowe jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini

ul. Kościuszki 18 A

55-330 Miękinia

Data publikacji strony internetowej: 2020-05-13

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony internetowe w ramach Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

 • mapa strony

 • focus wokół elementów nawigacyjnych

 • funkcjonowanie skrótów klawiszowych

Data sporządzenia deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia 17.11.2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Testy stron https://try.powermapper.com/

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator dostępności: Anna Tarnowska
e-mail: koordynator@gops.miekinia.pl
Telefon: 71 736 08 57

Procedura wnioskowo-skargowa

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Anna Tarnowska, adres poczty elektronicznej koordynator@gops.miekinia.pl .  Tą samą drogą można  składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r. (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Dz. U. z 2017r.  poz. 1824) informujemy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini jest możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego przez osoby doświadczone trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu się. Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r. poz. 426 ze zm.)
Osoby niesłyszące, przy załatwianiu spraw w GOPS w Miękini, mogą skorzystać
z pomocy tłumacza języka migowego.

Co zrobić,aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?
    • Chęć skorzystania ze świadczenia tłumacza języka migowego, należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed terminem zaplanowanej wizyty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Formy kontaktu z urzędem. Jak dokonać zgłoszenia?
    • Wypełnić poniższy formularz i przesłać go mailem na adres: koordynator@gops.miekinia.pl lub faksem na nr: (71) 736 08 58.
    • Zadzwonić - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: (71) 736 08 57.
    • Skorzystać z platformy ePUAP  (linki umieszczone na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini https://gops.miekinia.pl/bip/ ).

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w GOPS Miękinia nie musi być wcześniej uzgadniana.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini znajduje się na parterze budynku.

Przed wejściem głównym do Ośrodka znajdują się schody oraz podjazd dla wózków.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przy budynku wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Załączniki:

Formularz język migowy

Utworzono dnia 11.04.2024, 10:56

Informacje

Liczba wyświetleń: 584
Utworzono dnia: 16.04.2020
Dokument wprowadził:
Dominika Dudek
Dokument opublikował:
Dominika Dudek
Dokument wytworzył:
Anna Tarnowska
Wytworzono:
13.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
GOPS w Miękini

Historia publikacji

 • 11.04.2024 10:56, Dominika Dudek
  Dodanie załącznika: Formularz język migowy
 • 11.04.2024 10:56, Dominika Dudek
  Usunięcie załącznika: Formularz język migowy
 • 30.05.2022 08:49, Dominika Dudek
  Edycja strony: Deklaracja dostępności