Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini

Zespół Interdyscyplinarny

Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, który został powołany przez Burmistrza Miękini w dniu 18 września 2023r.

Zespół Interdyscyplinarny w Miękini podejmuje działania w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu przemocy domowej, Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2024-2030, Plan Pracy Zespołu Interdyscyplinarnego na okres 1 październik 2023 – 31 wrzesień 2024 oraz Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego w Miękini.

Zespół Interdyscyplinarny w Miękini podejmuje następujące działania:

  1. Zwoływanie posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, na których diagnozowane jest zjawisko przemocy na poziomie lokalnym, omawiane są sytuacje rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty” oraz rozpatrywane wnioski Grup diagnostyczno – pomocowych.
  2. Podejmowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej.
  3. Rozpowszechnianie informacji o dostępnych formach pomocy dla osób doznających przemocy oraz dla osób stosujących przemoc.
  4. Powoływanie Grup Roboczych/Grup diagnostyczno – pomocowych oraz monitorowanie podejmowanych przez nie działań.
  5. Kierowanie do programu edukacyjno – korekcyjnego osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, który realizowany jest i prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej.
  6. Zawiadamianie organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
  7. Zgłaszanie do Sądu Rodzinnego sytuacji rodzin, w których wychowują się małoletnie dzieci.
  8. Realizacja interdyscyplinarnych kampanii oraz projektów, mających na celu edukację w obszarze przemocy domowej.
  9. Diagnozowanie problemu przemocy domowej poprzez coroczne sprawozdania.

 

 

AKTUALNOŚCI:

Plany pracy

Utworzono dnia 29.04.2020

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Miękini

Utworzono dnia 28.04.2020

Terminy posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego

Utworzono dnia 28.04.2020

Dyżur Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego

Utworzono dnia 28.04.2020

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny