Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini

ul. Kościuszki 18 A

55-330 Miękinia

tel.  /71/ 317 85 56,  /71/ 736 08 50

fax. /71/ 736 08 58

e-mail sekretariat: gops@gops.miekinia.pl

e-mail świadczenia rodzinne: swiadczenia.rodzinne@gops.miekinia.pl

e-mail świadczenia wychowawcze: program500plus@gops.miekinia.pl

e-mail fundusz alimentacyjny: fa@gops.miekinia.pl

e-mail pomoc społeczna: pomost@gops.miekinia.pl

e-mail Zespół Interdyscyplinarny: zespol.interdyscyplinarny@gops.miekinia.pl


Konto: 41 1090 2444 0000 0001 4715 1491

 

GOPS obejmuje swym działaniem teren Gminy Miękinia.
Ośrodek zajmuje się pomocą dla osób w trudnej sytuacji życiowej, przyznawaniem i wypłatą zasiłków z pomocy społecznej, rodzinnych oraz innych świadczeń. Szczegóły dotyczące udzielanej pomocy są zawarte na stronie internetowej GOPS.
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini prowadzi:
1. organizację  do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
2. grupę wsparcia i specjalistyczne poradnictwo,     

3. punkt mediacyjny,
4. magazyn odzieżowy,
5. magazyn żywnościowy.

W GOPS w Miękini  dostępny jest koordynator do spraw dostępności. Jest nim Pani Anna Tarnowska  nr tel. 71/7360857. Można nawiązać z nią również kontakt poprzez wiadomość e – mail : koordynator@gops.miekinia.pl lub osobiście w pokoju numer 4 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Infomacja dla osób niesłyszących: https://www.youtube.com/watch?v=uMi0g1NJUi0&feature=youtu.be


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini informuje iż, w celu ułatwienia kontaktu klientów z pracownikami tutejszego Ośrodka zwiększono ilość  indywidualnych numerów telefonów kontaktowych zgodne z poniższą tabelą:

 

GOPS MIĘKINIA

Wewnętrzna książka telefoniczna

 

Numer wewnętrzny

 

Abonent

 

Numer Miejski

20

Sekretariat

71 7360850

21

Księgowość

71 7360851

22

Fundusz Alimentacyjny

71 7360852

23

Świadczenia Rodzinne

71 7360853

26

Karolina Węgrzyn

71 7360856

27

Anna Tarnowska

71 7360857

28

 Faks

71 7360858

29

Świadczenia Wychowawcze 500+

71 7360859

30

Zespół Interdyscyplinarny

71 7360860

31

Punkt Konsultacyjny

71 7360861

32

Izabela Urynowicz

71 7360862

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny