Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini

Ochrona danych osobowych

Informacja ogólna dotycząca przetwarzania danych osobowych

w Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini
ul. Kościuszki 18 A
55-330 Miękinia
NIP: 913-13-10-728
tel. 71 317 85 56 lub 71 736 08 50
fax. 71 736 08 58
e-mail: gops@gops.miekinia.pl

 

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:

Dominika Dudek

tel.71/ 736 08 50

e-mail: iod@gops.miekinia.pl

 

 

 

Dane są przetwarzane w celu: realizacji procesów zgodnie z rejestrem czynności przetwarzania danych osobowych.

 

Dane mogą zostać udostępnione: podmiotom świadczącym usługi nadzoru nad oprogramowaniem przetwarzającym dane.

 

Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Ośrodku

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane: na podstawie przepisów prawa merytorycznie związanych z danym procesem

 

Jednocześnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini informuje, iż posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.

 

Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu.

 

W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w poszczególnych procesach są dostępne u pracownika odpowiedzialnego za realizację celu.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny