Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini

Co to jest mediacja ?

Utworzono dnia 07.05.2020

Mediacja to proces (rozmowa stron będących w konflikcie) wspomagany, administrowany i chroniony przez bezstronnego i neutralnego mediatora zmierzający do zawarcia ugody satysfakcjonującej obie strony. Mediator pomaga stronom w zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu ich potrzeb i interesów oraz w porozumieniu się w zakresie warunków ugody. Mediator nie narzuca stronom rozwiązań, nie podejmuje decyzji, nie czerpie korzyści z konfliktu ani z jakichkolwiek jego rozwiązań, działa w dobrej wierze. Mediator dba o równorzędną pozycję stron w trakcie rozmów, a także ma obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie informacje, o których dowiedział się w trakcie mediacji.

Najważniejsze zasady mediacji:

  • Dobrowolność – udział w mediacji wymaga zgody obu stron, każda ze stron może na dowolnym etapie zrezygnować z dalszego udziału, ugoda może być zawarta tylko wówczas, gdy jej treść akceptują obie strony.
  • Poufność – informacje uzyskane przez mediatora w czasie trwania rozmów ze stronami są poufne i nie mogą być przekazywane innym osobom lub instytucjom. Poufność dotyczy także treści ugody, ustaleń końcowych stron mediacji.
  • Bezstronność – mediator w toku mediacji nie wspiera żadnej ze stron, dba o zachowanie ich równorzędności. Obie strony mają takie same prawa, są równorzędne.
  • Neutralność – mediator pozostaje neutralny wobec przedmiotu sporu, czuwa nad tym, by strony w trakcie rozmowy same osiągnęły porozumienie, nie narzuca własnych rozwiązań.
  • Zasada szacunku – wzajemne poszanowanie godności stron mediacji.
  • Ugoda, która jest satysfakcjonująca dla obu stron procesu mediacyjnego.

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny