Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini

Jak wygląda proces mediacji ?

Utworzono dnia 07.05.2020

Rozpoczęcie procesu mediacyjnego następuje na wniosek jednej stron, który należy złożyć w GOPS w Miękini. Następnie mediator spotyka się z każdą ze stron osobno na tzw. posiedzeniu wstępnym (informacyjnym) i zapoznaje strony z zasadami procesu mediacyjnego. Jeżeli uczestnicy sporu wyrażą zgodę na udział w mediacji i osobę mediatora, wówczas każdy z osobna przedstawia swój punkt widzenia sporu. Następnym etapem mediacji są wspólne spotkania stron w obecności mediatora, podczas których strony mają możliwość poznania swoich potrzeb i oczekiwań, zdefiniowania kwestii spornych oraz przedstawienia propozycji ich rozwiązania. Mediator pomaga stronom w wypracowaniu satysfakcjonującego je porozumienia, które może mieć formę pisemnej ugody.

    Konsultacje w Punkcie Mediacyjnym mogą być wspierane przez specjalistów z Punktu Konsultacyjnego tj. przez psychologa, doradcę prawnego lub terapeutę uzależnień.

Z ważnych powodów mediator może przerwać lub zakończyć postępowanie mediacyjne przed zawarciem ugody np. jeśli strona z uwagi na swój stan fizyczny lub psychiczny nie może efektywnie uczestniczyć w mediacji lub jeśli mediator stwierdzi, że ze względu na eskalację konfliktu nie ma szans na osiągnięcie porozumienia.

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny