Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini

Jaką pomoc można uzyskać w Punkcie Mediacyjnym?

Utworzono dnia 07.05.2020

    Punkt Mediacyjny, który działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini, proponuje mieszkańcom Gminy Miękinia pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych w drodze mediacji prowadzonej przez bezstronnego mediatora.

 

Mediacja może dotyczyć takich spraw jak:

  •  Uzgodnienie warunków opieki nad dziećmi, kosztów utrzymania dzieci.
  •  Uzgodnienie warunków opieki nad chorymi lub starszymi członkami rodziny.
  • Ustalenie zasad korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania.
  •  Podjęcie ostatecznej decyzji co do rozstania lub pozostania w związku małżeńskim.
  •  Inne sprawy sporne, dotyczące konfliktów w rodzinie zgodnie z zadaniami realizowanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini.

 

   Mediacja w Punkcie Mediacyjnym jest świadczona bezpłatnie przez mediatora rodzinnego – Panią Monikę Międrzyrzecką.

   Sprawy do konsutacji można zgłosić osobiście GOPS w Miękini, ul. Kościuszki 18 A lub pod numerem telefonu 71 736 08 50.

   Kontakt e-mailowy: kierownik@gops.miekinia.pp

   Informujemy, że zgłoszenia anonimowe nie będą przyjmowane. Wniosek o przeprowadzenie mediacji może złożyć wyłącznie jedna ze stron konfliktu za zgodą drugiej strony.

   Pomoc oferowana przez Punkt Mediacyjny przy GOPS w Miękini ma charakter konsultacji wspomagającej funkcjonowanie rodziny.

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny