Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini

Kampania społeczna pod nazwą " Uzależnienia-pomoc".

Utworzono dnia 27.04.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini przystępuje do realizacji kampanii społecznej pod nazwą " Uzależnienia-pomoc", w ramach, której cyklicznie pojawiać się będą artykuły dotyczące różnych uzależnień oraz miejsc, gdzie można uzyskać fachową pomoc.  Kampania skierowana jest do wszystkich mieszkańców Gminy Miękinia i jej celem jest profilaktyka, edukacja i informacja w zakresie szeroko rozumianych uzależnień.

Koordynatorem kampanii społecznej jest pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini - Anna Rozumek.

Kampania będzie trwała od kwietnia do października bieżącego roku.

Poniżej prezentujemy harmonogram:

Maj 2022 - uzależnienie od hazardu oraz od jedzenia bądź niejedzenia

Czerwiec 2022 - uzależnienie od Internetu, gier komputerowych

Lipiec 2022 - uzależnienie od zakupów

Sierpień 2022 - uzależnienie od alkoholu

Wrzesień 2022 - uzależnienie od nikotyny

Październik 2022 - uzależnienie od leków i środków psychoaktywnych

 

Na początek proponujemy Państwu kilka ogólnych informacji.

Definicja Komitetu Ekspertów WHO z 1969 roku mówi, że uzależnienie (drug dependence) jest to stan psychiczny, a niekiedy także fizyczny, wynikający z interakcji pomiędzy organizmem a środkiem uzależniającym. Charakteryzuje się zmianą zachowania oraz innymi reakcjami, do których należy konieczność zażywania tego środka, w sposób ciągły lub okresowy, w celu doznania jego wpływu na psychikę, a także po to, aby uniknąć przykrych objawów wynikających z jego braku.

Uzależnienie wywołuje nieodpartą chęć zażywania określonych środków bądź wykonywania określonych czynności. Skutki uzależnienia najczęściej są niebezpieczne dla zdrowia i niosą ze sobą liczne ograniczenia w codziennym życiu.

 Uzależnienia procesem, w którym można wyróżnić następujące etapy:

 • Eksperymentowanie – początkowo osoby są ciekawe skutków działania danej substancji i są przekonane o tym, że mogą ją zażyć raz bądź kilka razy, a potem z niej zupełnie zrezygnować; niestety pierwsze próby często prowadzą do zażywania okazjonalnego;
 • Zażywanie okazjonalne – używki przyjmowane są na przykład podczas spotkań z przyjaciółmi, a ich zażywanie daje poczucie integracji z grupą oraz akceptacji, i powtarza się podczas kolejnych spotkań;
 • Zażywanie regularne – zażywanie staje się częścią życia, wykorzystywane jest do osiągnięcia przyjemności; na tym etapie osoby są już uzależnione psychicznie, choć nieświadome tego faktu – wciąż wierzą, że mogą w każdej chwili zrezygnować z używki;
 • Uzależnienie – ilości używek przyjmowanych do tej pory stają się niewystarczające, więc chorzy sięgają po większe dawki bądź silniejsze środki; do uzależnienia psychicznego dołącza uzależnienie fizjologiczne – reakcja organizmu na odstawienie, która powoduje bardzo złe samopoczucie: bóle głowy, mięśni, poczucie rozbicia, niepokój, a nawet agresję; jednym z pierwszych narządów uszkadzanych przez używki jest wątroba, narząd odpowiedzialny za neutralizowanie trucizn.

Wyróżnia się trzy kluczowe rodzaje uzależnień: psychiczne, fizyczne oraz społeczne. W ostatnim czasie mówi się również o uzależnieniu behawioralnym, czyli uzależnieniu od czynności.

Uzależnienie psychiczne polega na stałym myśleniu o zażywaniu i zdobywaniu danej substancji. Towarzyszy temu samousprawiedliwanie się i wyszukiwanie ważnych powodów, które mają uzasadniać jej przyjmowanie. Równocześnie osłabia się zainteresowanie innymi aspektami życia i następuje zanik woli. Uzależnienie psychiczne pozostaje na całe życie, więc powrót do nałogu jest zawsze możliwy nawet u ludzi, którzy są od wielu lat abstynentami.

Uzależnienie fizyczne wynika z przystosowania się organizmu do działania przy określonym poziomie danej substancji. Kiedy dochodzi do uzależnienia fizycznego, może objawiać się ono zarówno, objawami fizycznymi jak i psychicznymi. Objawy te występują z powodu zmian w mózgu i ośrodkowym układzie nerwowym, które są wynikiem przewlekłego nadużywania danej substancji. Jeżeli dojdzie do fizycznego uzależnienia, mogą pojawić się następujące objawy: bóle, poczucie zimna, biegunki, wzrost ciśnienia krwi i zaburzenia rytmu serca, bezsenność, nadmierna potliwość, suchość w ustach.

Uzależnienie społeczne związane jest z chęcią przynależności jednostek do grup społecznych, które uważają zażywanie substancji psychoaktywnych za normę obyczajową i element je integrujący. Takie zachowania są charakterystyczne głównie dla grup subkulturowych i nieformalnych grup rówieśniczych. Spotykamy je także w grupach przestępczych o charakterze zorganizowanym.

Uzależnienie behawioralne – jest to uzależnienie od wykonywania danej czynności, bądź też od danych popędów. Do uzależnień behawioralnych zalicza się m.in. uzależnienie od hazardu, jedzenia, zakupów, pracy, seksu, Internetu, gier komputerowych, telefonu.

Objawy uzależnienia:

 • Przymus przyjmowania danej substancji bądź wykonywania określonej czynności;
 • Podporządkowanie swojego życia uzależnieniu;
 • Pojawienie się zespołu abstynencyjnego po zmniejszeniu bądź ograniczeniu spożywania substancji, który odczuwany jest, jako negatywny;
 • Wykształcenie się tolerancji (potrzeba przyjmowania coraz większych dawek w celu osiągnięcia rezultatu takiego jak na początku);
 • Przeznaczenie większości czasu na pozyskanie środka uzależniającego bądź na wykonywanie czynności uzależniającej;
 • Uporczywe przyjmowanie substancji lub wykonywanie czynności, pomimo świadomości negatywnych konsekwencji wynikających z takiego zachowania;
 • Nieudane próby wyjścia z nałogu;
 • Stosowanie technik mających na celu usprawiedliwienie własnego zachowania, przy jednoczesnym obwinianiu innych osób.

Leczenie uzależnienia

Podstawowym warunkiem leczenia jest chęć osoby uzależnionej do wyjścia z nałogu.

Leczenie polega na terapii indywidualnej, mającej na celu nauczenie chorego, w jaki inny sposób może radzić sobie z narastającym napięciem.

Często stosowana jest również terapia grupowa, która stanowi duże wsparcie na drodze do wyjścia z nałogu.

 

Przypominamy, że przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini działa Gminny Punkt Konsultacyjny, w którym specjaliści udzielają bezpłatnych porad:

- terapeuta ds. uzależnień - każdy poniedziałek, w godz. 13:30 - 17:30;

- psycholog - we wtorki w godz. 15: 00- 19: 00 oraz czwartki w godz. 16:30 - 19:00.

W celu umówienia wizyty u terapeuty ds. uzależnień bądź psychologa prosimy o wcześniejszy kontakt tel. 71/ 317 85 56

W Gminnym Punkcie Konsultacyjnym można uzyskać również nieodpłatną pomoc prawną:

we wtorki w godz. 8:00-12:00

w czwartki w godz. 13:00- 17:00

Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady prawne odbywa się wyłącznie telefonicznie - tel. 71/ 396 89 53.

Miasto, mężczyzna z alkoholemMężczyzna ze strzykawką

 

 

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Sierpień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny